O nas

Imprezy

Zdjęcia z wyjazdów

Odznaki

Kontakt
Korona Sudetów
Sudecki Włóczykij
Diadem Polskich Gór

Regulamin Odznaki Turystycznej

"Odcinek Sudecki Szlaku EB-E3"


§ 1

Z okazji 30-lecia otwarcia Międzynarodowego Górskiego Szlaku Przyjaźni "Eisenach – Budapeszt", którego powstanie zainicjowały wspólnie Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i Československý svaz tělesné výchovy, oraz ze względu na zbliżające się 25-lecie wstąpienia PTTK do Europejskiego Związku Wędrownictwa (European Ramblers’ Association, Europäische Wandervereinigung, Féderation Européenne de la Randonnée Pédestre), Oddział Wrocławski PTTK ustanawia Odznakę Turystyczną "Odcinek Sudecki Szlaku EB-E3" (zwaną dalej Odznaką EB-E3).

§ 2

Odznaka EB-E3 posiada dwa warianty krajowe: polski (z otokiem niebieskim) i czeski (z otokiem czerwonym).

§ 3

Zdobycie danego wariantu Odznaki EB-E3 następuje po przejściu pieszo, na rakietach lub na nartach sudeckiego odcinka Europejskiego Długodystansowego Szlaku Pieszego E3, odpowiednio w Polsce lub Czechach. Szlak E3 na tym obszarze pokrywa się z przebiegiem dawnego MGSP E-B.
Zdobywając odznakę należy pamiętać o zasadach bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki górskiej oraz prawidłowego poruszania się na terenach objętych ochroną i w strefie nadgranicznej.

§ 4

Do zdobycia Odznaki EB-E3 zalicza się wycieczki odbyte po 28.05.1983 roku, tj. po dniu oficjalnego otwarcia MGSP E-B. Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony.

§ 5

Przebycie wybranego krajowego odcinka Szlaku E3 może być jednorazowe lub etapami w dowolnej kolejności, dowolnym kierunku oraz dowolnym sposobem (spośród wymienionych w § 3). Oba krajowe warianty Odznaki EB-E3 zdobywa się i weryfikuje niezależnie, lecz według tych samych zasad regulaminowych.
Orientacyjny przebieg Szlaku E3 w Sudetach polskich i czeskich podają załączniki do niniejszego regulaminu. W przypadku zmiany przebiegu szlaku należy dostosować się do aktualnie obowiązującego oznakowania.

§ 6

Przebycie każdego etapu Szlaku E3 należy udokumentować książeczkami turystyki kwalifikowanej (np. GOT) albo samodzielnie prowadzoną kroniką.
Samodzielnie prowadzona kronika powinna zawierać następujące informacje:
dane personalne (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres),
daty wycieczek,
trasy wędrówek,
potwierdzenia wycieczek (np. pieczątki mijanych obiektów turystycznych, bilety wstępu zwiedzonych przy trasie miejsc, fotografie zdobywającego przy charakterystycznych punktach trasy, podpisy i pieczątki kadry turystycznej uczestniczącej w wycieczce).
Zdobywca przedstawiający do weryfikacji książeczki turystyki kwalifikowanej dostarcza razem z nimi wykaz chronologiczny wycieczek zaliczanych do Odznaki EB-E3, tak aby weryfikator mógł łatwo odnaleźć w książeczkach wszystkie etapy Szlaku E3.

§ 7

Do potwierdzania wycieczek uprawnieni są przewodnicy turystyczni i przodownicy turystyki kwalifikowanej, z uwzględnieniem ich merytorycznych oraz terytorialnych zakresów uprawnień.

§ 8

Zdobywanie Odznaki EB-E3 nie wyklucza jednoczesnego zdobywania innych odznak PTTK.

§ 9

Weryfikację Odznaki EB-E3 prowadzi Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK Rynek-Ratusz 11/12, 50-106 Wrocław. Weryfikatorzy mają prawo do przeprowadzenia stosownej rozmowy z ubiegającym się o odznakę.
Zweryfikowanie przedstawionej dokumentacji i nadanie odpowiedniego wariantu Odznaki EB-E3 potwierdza się wydaniem legitymacji. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie, zdobywający ponosi koszty zakupu odznaki i legitymacji oraz ewentualne koszty przesyłki pocztowej.

§ 10

Wątpliwości związane z interpretacją niniejszego regulaminu rozstrzygają weryfikatorzy Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK.

§ 11

Niniejszy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTTK w dniu 17 czerwca 2013 r. i obowiązuje od daty jego uchwalenia.


Załącznik nr 1

Orientacyjny przebieg odcinka sudeckiego Szlaku E3 w Polsce:
Jakuszyce (granica państwa) – Przełęcz Szklarska – Rozdroże pod Cichą Równią – Rozdroże pod Izerskimi Garbami – Rozdroże Izerskie – Bobrowe Skały – Jezioro Pilchowickie – Płoszczyna – Okole(1) – Maślak (Folwarczna)(2) – Skopiec(2)/Baraniec(2) – Radomierz – Schronisko PTTK "Szwajcarka" (Krzyżna Góra)3 – Starościńskie Skały – Skalnik1 – Kamienna Góra – Chełmiec(1) – Szczawno Zdrój – Wałbrzych-Rusinowa – Klasztorzysko(1) – Zamek Grodno – Wielka Sowa(1) – Srebrna Góra (Ostróg)2 – Bardo – Szeroka Góra(2)/Kłodzka Góra(2) – Przełęcz Kłodzka – Jaskinia Radochowska – Lądek Zdrój – Stary Gierałtów – Czernica2 – Nowa Morawa – Schronisko PTTK "Na Śnieżniku" – Jodłów – Międzylesie – północny skraj Boboszowa – Boboszów (granica państwa).
Przebycie poniższych fragmentów Szlaku E3 nie jest wymagane do zdobycia polskiego wariantu Odznaki EB-E3: Jakuszyce (granica państwa) – Przełęcz Szklarska oraz północny skraj Boboszowa – Boboszów (granica państwa).


Załącznik nr 2

Orientacyjny przebieg odcinka sudeckiego Szlaku E3 w Czechach:
Studený – Studenec(3) – Jedlová(3) – Luž3 – Hvozd1 – Velký Vápenný(1) – Ještěd(3) – Liberec – Bedřichov – Nová Louka – Jizera(3) – Smědava – Předěl – Jizerka (Bukovec)(3) – Harrachov – Harrachov (granica państwa).
Dolní Lipka (granica państwa) – Dolní Boříkovice – Králíky – Klepý (Klepáč)(1) – Králický Sněžník1 – Horská chata "Paprsek" – Ramzová – Keprník(1) – Červenohorské sedno – Praděd(3) – Vysoká hole(1) – Rýmařov – Slunečná(1) – Budišov nad Budišovkou – Vikštejn(3) – Hradec nad Moravicí – Fulnek – Suchdol nad Odrou – most na Odrze przed Bernaticami nad Odrou.
Przebycie poniższych fragmentów Szlaku E3 nie jest wymagane do zdobycia czeskiego wariantu Odznaki EB-E3: Harrachov – Harrachov (granica państwa) oraz Dolní Lipka (granica państwa) – Dolní Boříkovice.


Przypisy do załączników:
(1) Szczyt jest zaliczany do odznak "Korona Sudetów" lub "Sudecki Włóczykij" i/lub „Diadem Polskich Gór”.
(2) Patrz przypis 1. Szlak E3 przechodzi obok szczytu.
(3) Patrz przypis 1. Szlak E3 przechodzi obok szczytu; na wierzchołek prowadzi tzw. odboczka.


Lista zdobywców EB E3: http://www.ktg.wroclaw.pl/zdobywcy_EB-E3.pdfRegulamin do wydrukowania: http://www.ktg.wroclaw.pl/regulamin EB E3.pdf


 

O nas Imprezy Zdjęcia z wyjazdów Odznaki Kontakt